Nasze przedszkole

Nasze przedszkole

Budżet partycypacyjny

DODATKOWE PUNKTY DO GŁOSOWANIA
Na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola można
zagłosować również w wolskich bibliotekach. W wymienionych tutaj
http://www.wola.waw.pl/page/2437,aktualnosci.html?id=3934  placówkach można zagłosować papierowo i elektronicznie, w dniach od 23 do 27
czerwca oraz 30 czerwca, w godzinach otwarcia bibliotek.
  GŁOSOWANIE INTERNETOWE
Jeśli ktoś decyduje się zagłosować przez Internet i wybiera
Dzielnicę Wola to najpierw wyświetlą się projekty o charakterze
ogólnodzielnicowym spośród których można wybrać do 5 (można nie
zaznaczyć  żadnego), a następnie będzie można wybrać jeden z
obszarów lokalnych, w których również będzie można zaznaczyć do 5
projektów (również można nie zaznaczyć żadnego).  
  OSOBY NIEPEŁNOLETNIE  Głosować  mogą również osoby niepełnoletnie, ale muszą dysponować
zgodą rodzica (opiekuna prawnego) na udział w budżecie partycypacyjnym
oraz na przetwarzanie ich danych osobowych. W przypadku głosowania
papierowego Zgoda powinna być dołączona do karty do głosowania w
sposób możliwie trwały (np. spięta zszywaczem). Karta bez dołączonej
zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną.
   SAMODZIELNE DRUKOWANIE KART
Oczywiście  jest to możliwe. Jeśli ktoś decyduje się na samodzielny
druk Karty do głosowania i głosowanie papierowe to dobrze byłoby, aby
kartki przed wrzuceniem do urny były spięte zszywaczem. Można drukować
dwustronnie. Karty są do pobrania tutaj:
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wolisz-g-osowa-papierowo-pobierz-kart i
tutaj: http://www.wola.waw.pl/page/2612,bglosowanieb.html   Osoba głosująca wybiera 1 obszar, czyli 1 Kartę z wybranym przez siebie obszarem.